Don Orione in Romania

Asociația Don Orione este o organizație non profit, cu personalitate juridică recunoscută prin sentință civilă nr. 81/PJ/1996, a cărei activitate se desfășoară in orașul Voluntari, județul Ilfov.

Misiunea asociației Don Orione este reprezentată de grija faţă de persoanele aflate in dificultate. Activitatea asociaţiei este indreptată in două direcții, ocupându-se pe de o parte  in sistem de azil de ingrijirea a 60 de bătrâni iar de altă parte de ingrijirea persoanelor care suferă de tulburări de spectru autist, tulburări de limbaj, boli genetice, Sindrom Down, tetrapareză şi alte deficienţe.

Managementul Asociației  este incredințat atât entităților religioase, preoți și surori,  dar și laice, consiliul director având funcții de proiectare și de control al serviciilor furnizate dar și de indrumare a viații comunității.

Activitatea asociației se desfășoară pe un teren de 5 ha cumpărat in anul 1996 de Don Belisario Lazzarin, primul preot orionin care s-a dedicat problemelor sociale ale României anilor ’90, și intr-o clădire construită conform celor mai noi norme europene, fruct al eforturilor economice a Congregației. Pentru a putea realiza construcția clădirii a fost lansată o minuțioasă campanie de strângere de fonduri la care au participat și contribuit multe case ale comunității orionine italiene.

Directorul Asociației este punctul de referință și puternic implicat in luarea deciziilor pentru atingerea obiectivelor instituţiei, a strategiilor acesteia, a relaţiilor  cu  alte   instituţii  şi  entităţi  fizice  şi/sau  juridice,  a  structurii bugetului şi a asigurării resurselor şi a politicilor adoptate

Istoria Asociației Don Orione in România incepe in anii ’90 cand Don Belisario Lazzarin, preot orionin,  decide să iși dedice ultimii ani ai vieții problemelor României de la inceputul anilor 1990 reușind să atragă și in țara noastră adepți ai invățăturii lui Don Orione.

 • 12. 1994 – cumpărarea Vilei din strada Teiul Doamnei care in anul 1995 a găzduit primii seminariști.  Acesta a fost inceputul care apoi s-a dezvoltat in mai multe direcții.
 • 1995 – cumpărarea terenului din Voluntari care este acum punctul de lucru al Asociației și construcția primei clădiri
 • 1996 – 1999  – in Voluntari a funcționat primul seminar orionin
 • 1997 –  la intrarea pe proprietate a fost costruită o altă clădire care ar fi trebuit să servească inițial drept casă pentru tutori, insă necesitatea a dus la construcția incă unui etaj care să folosească drept suport logistic pentru actele de caritate pentru săraci. Primul etaj era loc de primire cu posibilitatea de a face un duș și de a servi o masă caldă, iar cel de-al doilea etaj folosea drept depozit pentru haine și alte bunuri de primă necesitate și ajutor. Dar incă o dată necesitatea și urgențele au schimbat planurile: această clădire a devenit locul de primire și casă pentru fete orfane. Și astăzi 4 dintre ele incă locuiesc acolo.
 • 1997 – proiectarea clădirii principale
 • 1999 – Asociația primește primele fete orfane ieșite din case de copii de la Șuici și Tigveni, Curtea de Argeș
 • 2000 –  s-a construit Biserica. Construcția edificiului a fost posibilă datorită generozității prietenului Giulio Amici și ajutorului altor voluntari italieni.
 • 2000 – s-a pus prima piatră la temelie realizând primul pas către realizarea marelui vis. Insă câteva dificultăți birocratice au blocat mersul lucrărilor care au putut fi reluate abia in 2004
 • 2002 – Asociația primește alte 15 fete orfane
 • 12. 2006 – au fost primiți in structură primii bătrâni.
 • 2009 – deschiderea centrului rezidențial pentru copii cu dizabilități
 • 2010 – deschiderea centrului de zi specializat pentru copii cu nevoi speciale
 • 2013 – deschiderea centrului rezidențial pentru adulți cu dizabilități