Detalii Tabara de Vara

Detalii Tabara de Vara 2020-06-27T12:29:54+00:00

În timpul vacanțelor, copiii au nevoie de joacă. Chiar de multă joaca. Dacă în joaca lor, adulții pot identifica și încorpora obiective educaționale și strategii de învățare, atunci joaca devine un mijloc de predare-învățare-evaluare.
Asociația Don Orione vă propune Tabăra de Vară.
La Tabara de Vara, copiii dumnevoastra vor fi pusi in situatia de a explora si de a deveni independenti. Cum? Prin metode activ-participative! Vizand comportamentele centrate pe sarcină, dezvoltarea socio-emoţională, motivaţia şi atitudinile pozitive faţă de învăţare.

Jocul este forma fundamentală de activitate în copilaria timpurie, dar și o formă excelentă de învățare.
Vă propunem în această vară activitați care să dezvolte în copilul dumneavoastră:
Curiozitatea şi interesul
Iniţiativa
Persistenţa în activitați
Creativitatea

Activitațile, atât cele in aer liber, cât și cele din interior, vor avea ca obiective:
 Autocunoaşterea (Stimă de sine, imagine de sine)
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare – comunicare asertivă; comunicare cu colegii/părinţii/educatorul; comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi sentimente
 Managementul învăţării prin joc
 Dezvoltarea empatiei
 Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii a cât mai multe variante de soluţii la situaţiile apărute
 Medierea conflictelor

Vă propunem experiențe de învățare prin domenii experențiale: domeniul lingvistic şi literar, domeniul ştiinţelor, domeniul socio-uman, domeniul psiho-motric, domeniul estetic şi creativ. Aceste domenii se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.

Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală – cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii si securităţii personale.

Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

Dezvoltarea cognitivă – a fost definită în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Capacităţi şi atitudini în învăţare – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor si abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.