Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati

/Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati
Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati 2018-10-03T15:45:09+00:00

               În 2009 Congregația Don Orione a  început activitatea de susținere și de ajutorare a persoanelor cu dizabilități. Prima activitate a fost aceea de deschidere a unui centru rezidențial pentru copiii cu dizabilități. Astăzi acest centru gazduiește 24 dintre ei, abandonați de familie în spitale sau centre rezidențiale de stat. Dintre ei sunt câțiva copii complet dependenți: imobilizați la pat sau în cărucioare, cu dizabilități fizice accentuate și un retard mental sever.

              Alții au o anumită autonomie și au posibilitatea de a dezvolta abilități care îi pot menține autonomi. Astăzi, cinci dintre ei, sunt integrati in invatamantul de masă, patru sunt integrati in programul de invatamant alternativ oferit de Centrul de zi, iar cu ceilalți se incearcă dezvoltarea unei autonomii de bază necesară traiului.

             Intervenția terapeutică pentru copiii nostri reprezintă o componentă importantă in tratamentul persoanelor cu dizabilități. Intervențiile terapeutice pentru copii vizează atât partea educațională / comportamentală, dar mai ales partea emoțională.

Scopul

             In cadrul intervențiilor pentru copii, Asociația Don Orione urmărește dezvoltarea unui program terapeutic divers (kinetoterapie, educație, consiliere psihoterapeutică etc.) care să asigure dezvoltarea optimă a acestora și care să vină în întâmpinarea nevoilor comunității.

Obiective

            Obiectivul principal al acestui program este crearea unui sistem coerent care sa pună bazele unei vieți independente.

            Obiectivele specifice sunt: dezvoltarea unui sistem de comunicare, dezvoltarea abilităților de relaționare socială, însușirea abilităților de viață independentă.

Programul terapeutic

             Beneficiarii noștri sunt susținuți în procesul de învățare prin intervenții individualizate care îmbină un curriculum individualizat cu metode de dezvoltare a comunicării (PECS), metode comportamentale, integrare senzorială, ludoterapie, logopedie, muzicoterapie, onoterapie, kinetoterapie și hidroterapie.

             Programul are în vedere o învățare sănătoasă printr-o abordare personalizată a procesului de învățare. La fel de importante în această abordare sunt stimularea gândirii creative, creșterea stimei de sine și grija față de propria persoana.

             Pentru a face legatura între cele învățate și activitățile cotidiene se urmărește crearea unor strategii prolifice care vizează recunoașterea și încrederea în abilitățile proprii, recunoașterea preferințelor personale, generalizarea abilităților învățate în cadrul programului.

             Programul terapeutic urmărește, în același timp, crearea unor căi de relaționare optime, înțelegerea rolurilor și a responsabilităților, dezvoltarea independenței personale, toate acestea pentru o integrare cât mai adecvată în comunitate. Principala modalitate de lucru este folosirea structurării vizuale atât a mediului, cât și a sarcinilor pentru a asigura succesul invățării.

Voluntari