Valori si principii

/Valori si principii
Valori si principii 2018-10-04T13:43:11+00:00

Asociația Don Orione intenționează să dețină și să aplice concret următoarele principii de bază pentru furnizarea serviciilor:

Egalitate

Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe principiul egalității de drepturi ale beneficiarilor, asigurând un tratament egal, in aceleași condiții al serviciului furnizat. Egalitatea trebuie să fie ințeleasă ca o interdicție a oricărei discriminări nejustificată, și nu ca un tratament uniform, care ar duce la superficialitate față de nevoile beneficiarilor.

Asociația Don Orione tratează fiecare utilizator ca fiind unic programând activitățile intr-un mod personalizat prin intermediul unor planuri de ingrijire individualizat. Pe de altă parte se asigură de faptul că activitățile de ingrijire a sănătății vor fi realizate in funcție de nevoile utilizatorilor, fără nicio discriminare de vârstă, sex, rasă, limbă, religie sau opinii politice.

Imparțialitate

Furnizorii au obligația de a inspira comportamente lor față de beneficiari, conform criteriilor de obiectivitate, corectitudine și imparțialitate.
Asociația Don Orione se asigură că activitatea personalului se bazează pe criterii de transparență și onestitate.

Continuitate

Prestarea serviciului trebuie să fie continuă, regulată și neintreruptă. Eventualele intreruperi trebuie să fie in mod specific reglementate prin legislația din domeniu. In caz de orice intrerupere a furnizării serviciilor, furnizorii trebuie să ia măsuri menite să nu provoace perturbări pentru beneficiar.
Asociația Don Orione oferă un serviciu de asistență continuă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Dreptul de a alege.

Beneficiarul are dreptul de a alege intre diferitele servicii oferite in cadrul Asociației.
Asociația Don Orione respectă și promovează autonomia beneficiarului, incercând, acolo unde este posibil, să obțină acordul său in oferirea serviciilor. Persoanelor cu tulburări cognitive le este garantată comunicarea non-verbală, pentru a dezvolta și menține relația de grijă. Diferiții specialiști sunt chemați, prin urmare, pentru a promova și favoriza dreptul la auto-determinare al utilizatorului.

Participare

Furnizorii trebuie să asigure participarea beneficiarilor la servicii.
Beneficiarul are dreptul de acces la informații in posesia subiectului furnizor cu privire la acesta și poate face sugestii de îmbunătățire a serviciilor.

Asociația Don Orione favorizeaă implicarea membrilor familiei in punerea in aplicare a prestațiilor sociale, printr-o informare corectă, clară și completă, respectând confidențialitatea datelor cu caracter personal. Garantează beneficiarilor și membrilor familiilor acestora posibilitatea de a exprima aprecierea lor față de serviciile prestate și să prezinte sugestii sau reclamații pentru îmbunătățirea serviciilor.

Eficacitate și eficiență

Serviciul trebuie să fie furnizat in scopul de a asigura eficacitate și eficiență.
Asociația Don Orione efectuează controale periodice pentru a vedea dacă obiectivele de sănătate in raport cu beneficiarul au fost sau nu atinse, asigurându-se in același timp, că resursele disponibile sunt utilizate in cel mai bun mod posibil, fără a realiza costuri inutile.